Login

Not a member yet? Register now
×
Are you a member? Register | Login

Voting Now

Design
Usability
Creativity
×
Line98 - Co dien

Line98 - Co dien

by Ngọc Học

Free
5
Design
Usability
Creativity
Average
10 USERS VOTED
Category
TAGS
2D
Line98 - Co dien
Description

Line98 - Co dien một phiên bản của trò chơi nổi tiếng trên pc. Một trò chơi với những quả bóng đầy màu sắc và tất cả những tính năng có trên line 98.

Trong những năm 98, gần như máy tính mà chúng tôi sử dụng có hệ điều hành Win pc 98 và với tất cả chúng ta, trò chơi Dòng 98 là trò chơi nổi tiếng trong văn phòng cho mọi người. Một trò chơi rất đơn giản nhưng thư giãn đã được bình phương 9x9, và có bóng lớn và nhỏ màu sắc trong một số ô vuông. Các nhỏ có thể được thay thế khi kéo một lớn đến. Và nếu không, nó sẽ lớn hơn sau đó. Họ không sắp xếp đường dây, chúng tôi phải làm điều đó. Bằng cách chạm vào một và di chuyển đến vị trí thích hợp, quả bóng có thể thay đổi hình vuông. Và khi có ít nhất 5 quả bóng cùng màu đứng trong một hàng liên tục , chúng sẽ nổ và bạn sẽ được cộng điểm.
 

Related Apps + Games

View All
  • Wordoop Word Game
  • Gametok: Gaming short videos
  • Fun Frenzy Trivia
  • Easy Translation