Login

Not a member yet? Register now
×
Are you a member? Register | Login

Voting Now

Design
Usability
Creativity
×
ADR Tank

ADR Tank

by Cyfrows

Free
6
Design
Usability
Creativity
Average
12 USERS VOTED
Category
TAGS
ADR Tank
Description

ADR tank är en speciell typ av tankvagn som är godkänd för att transportera farligt gods på väg. ADR står för "Accord européen relatif au transport international des Marchandises Dangereuses par Route", vilket är en internationell överenskommelse som reglerar transporten av farligt gods på väg. ADR tankar måste uppfylla strikta säkerhetskrav och vara utrustade med speciella säkerhetsfunktioner, såsom brandsläckningssystem och läckageskydd, för att minimera risken för olyckor under transport.

Related Apps + Games

View All
  • ZorroSign
  • Poster King - Card Maker
  • Wordoop Word Game
  • Sponsors Advertise with us